Årsplanering 2017/2018

2017-11-24 Sista dag för uppsägning av hamnplats för kommande säsong
2017-11-28 Senaste dag för fakturering av avgifter för kommande säsong
2017-12-31 Senaste betalningsdag för avgifter för säsongen 2018
2018-01-01 BAS öppnas för bokning av vakt inför sommaren 2018
2018-           Städdag i hamnen
2018-           BAS stängs för bokning av vakt
2018-           Medlemmar som ej bokat vakt tilldelas pass
2018-10-31 Sista dag för ansökan om ”vinterplats”
2018-11-20 Årsmöte