Toatömningsstationen tillsvidare STÄNGD

Tillsvidare är toatömningsstationen är stängd pga av att den är full. SRV har inte möjlighet att tömma den förrän vecka 38-41. Det är mitten av september början av oktober. Vi hänvisar till närliggande tömnings stationer

Stationen är nu tömd och kan användas igen!