Y-bommar 2014 – Uppdaterad 2014-04-28

Under årsmötet 2013 beslutades att föreningen ska köpa in Y-bommar till brygga 4 som är mest lämpad för ändamålet.

Y-bommarna självfinansieras med bl.a höjd insats för dem som vill ha bommar. En årlig bomavgift på 800 kr föreslås för underhåll. De som vill ha bom måste skriftligen anmäla detta till hamnchefen. Ett separat avtal mellan medlemmen och klubben upprättas och betalning måste ske senast den 31 januari 2014.

En plats med Y-bom kommer att kosta runt 12-13.000 kr mer exakt pris kommer efter upphandling.

Vi börjar med en sektion i mitten av brygga 4 med justerbart bom-system så att de som väljer Y-bommar kommer att flyttas dit. Omflyttningar av bojplatser vid denna sektion kommer också att behöva göras. Ytterligare platser kommer att beredas med Y-bommar när vi kan säkra bryggornas förankring håller för belastningen.

2014-01-13

Det är förnärvarande 22 st som har anmält sitt intresse för y-bommar.
Styrelsen arbetar just nu med att ta in priser från olika leverantörer av y-bommar
Under Lördagen 11 januari skedde dykning på brygga 4 för att undersöka de förutsättningar som krävs för att bryggan ska tåla belstningen av y-bommarna.

 

2014-01-20

Det blev 24st som får y-bom till sommaren 2014. Just nu är det fullt på y-bommarna men det finns en reservlista.
Fler y-bomsplatser kommer anordnas till nästa säsong om behovet finns.

Priset för y-bommar blev 12.500 kr i insats samt 800 kr i årskostnad. Årskostnaden täcker underhålls kostnaden samt nyinköp av nya y-bommar när det blir dax för det i framtiden.

Det blir de två 21meters mittensektionerna på brygga 4 som vi tar i anspråk. De som ligger på dessa platser och inte valt y-bommar kommer att flyttas.

Vi kommer förstärka förankringen på brygga 4 med fyra betongblock till.

Alla som är berörda kommer att få ett mail.

 

2014-03-27

Y-bommarna är beställda och klara för leverans från tillverkaren WeTrade.
Konsoler för förlängning av bryggor är klara och inlämnade för varmgalvanisering.
Vi planerar börja monteringsarbetet andra veckan i april.

Extraförankring av bryggan
Vi kommer inte hinna få klar de extra bojstenarna till sjösättning utan kommer under sommaren förstärka bryggan med extra bojstenar och kättingar som extra försiktighets åtgärd.

 

2014-04-28

Städdagen i lördags var en härlig dag men en hård dag för många..

Ett tappert gäng monterade alla Y-bommar och höll på flera timmar längre än tänkt – extra stort tack till er!

 

Ni som bytt plats pga Y-bomsomflyttningen behöver kontakta vice underhållschef John Lindkvist på tel 070-881 81 60 eller john.lindkvist@campido.se för att säkerställa att flytten blir som tänkt.

De bojar som som ligger på fd platser alt vid Y- bommarna som inte omhändertagits innan den 15 maj kommer klubben forsla bort utan möjlighet till ersättningskrav.

 

Summeringen är:

  • Alla y-bommar är på plats och redo att husera sina båtar
  • Ett antal bojar är kvar att flytta – kontakta John Lindkvist för samordning

 

Nu önskar vi alla en härlig båtsommar!!