Toaproblemet – ingen skitsak!

Naturvik

Töm din tank här

Båtar med holdingtank (septitank) för toalettresultat, s.k. svartvatten, kan tömma sin tank i speciella anordningar som t.ex. den här:

Just denna fanns (2010) strategiskt placerad på Huvudskär som syns av bilden. Länsstyrelsens webbplats har en förteckning för skärgården och Båtmiljö.se har för hela landet.

Finns ingen toa med toatank ombord kan man utnyttja en sådan är anordning i stället:

Inrättning

Av antalet fritidsbåtar i Sverige 2010 ( 881 000) har 13.2% (116 292) fast toa ombord. Av dessa befann sig 28.3% (32 911) på ostkusten varav 24.1% hade toatank med sugtömningsmöjlighet (7931). I begreppet fritidsbåtar har alla båttyper, från kajaker och roddbåtar till ruffade segel- och motorbåtar, tagits med. Referens.

Referenser (öppnas i nytt fönster).

Regeringens “Uppdrag om utsläpp av toalettavfall från fritidsbåt” till Transportstyrelsen 2009-03-12, N2009/2088/TR: ” .. att i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, utreda förutsättningarna för införande av ett förbud mot utsläpp av toalettavfall från fritidsbåtar och hur det ska avgränsas…”

Transportstyrelsens sida om toalettavfall från fritidsbåtar. (2011-12-01)

Lasse Bengtsson, nätkrönikor med läsarkommentarer. (2009-12-01)

Klara och tydliga miljömål för SBU (2009-06-01 )

Båtlivs-undersökningen 2010 – antal fritidsbåtar i Sverige.

Renthav.nu finns en del halvintelligenta inlägg i debatten bl.a. ett där man blandar ihop reningsverkens breddavloppsutsläpp på västkusten med fritidsbåtsutsläpp…
men en del näring blir det förstås till naturen.

Man kan möjligen tycka att det finns några problem av större signifikans för miljövärnarna att ta hand om först. T.ex. den här typen av utsläpp rapporterat i Svenska Dagbladen 2002-10-10. eller

över 55000 ton kemiska stridsmedel finns kvar på Östersjöns botten enligt Sjöfatsverket (2012-12-13)


(c) Berglins

 

Skaffa ny holding-tank – länktips och andra tips

Tillverka en modell av tanken i kartong eller mdf på plats i båten. Alternativt tillverka en “kopia” av platsen i båten där tanken ska placeras. Allt för att underlätta för den som ska svetsa ihop tanken och få alla röranslutningar att passa.

Tänk igenom fästvinklarna, röranslutningarna och dragningen av slangarna.

Den ska ha en manlucka med en stabiliseringskrage. Man ska kunna få ner en arm.

Gör tanken i syrafast plåt.

Placera om möjligt inloppsröret till tanken så att det man spolar in där spolar undan det som eventuellt samlats vid utloppsröret och täppt till detta.

Ledningarna görs av flerlagers sanitetslang / fekalieslang av butylgummi och med hög gastäthet. De är invändigt 16, 19, 25, 38 och 50 millimeter. Använd så grov slang som möjligt även för ventilationen.
De bästa slangarna görs möjligen av Semperit, Trelleborg eller IVG.

Det är elektriska avfallspumpar som gäller. Exempel: holdingtankpump maceratorpump
Av dessa två varianter är membranpumpen t.v. bättre på att suga ut tankinnehållet(!) även om det gör motstånd.

Tanktömning med tömning med självfall är inget att tänka på!

Undvik att spola ned sådant som inte tidigare ätits eller druckits.

Anordna möjlighet till däckstömning enligt SS-EN ISO 8099:

Däcksanslutningen skall ha en cylindrisk del, 70 mm djup med en invändig 1,5 tum rörgänga, gänglängd 40 mm. Den cylindriska delen har samma innerdiameter som gängan, 44,8 mm.
Däcksbeslaget ansluts med 38 mm slang (invändig diameter) eller rör till toatanken, till en punkt nära botten av denna.
Eftersom utsugningen sker med kraftigt undertryck måste tankens luftningsledning ha tillräcklig area. För tankar av vanlig storlek krävs en innerdiameter av 19 mm. 16 mm medges för flexibla tankar och för en fast tank om man har en extra automatisk eller manuell luftinsläppningsventil.
lnnerdiametern hos slangsocklar och dylikt får vara 75 % av de nämnda måtten.
Det är viktigt att ha någon slags indikering av nivån i tanken. Enligt SS-EN ISO 8099 krävs indikering då tanken är fylld till 3/4.

 

Andra referenser.

Maringuiden (Ronald Rybbe)

SXK har en del goda råd om toa

Dessa kan ev. tillverka skräddarsydda tankar:

Thimanders, Upplagsvägen 10 D, STOCKHOLM

Järna Rostfria