Årsmötet i Badhusvikens Båtklubb 2021

Medlemmarna i Badhusvikens Båtklubb (BBK) kallas härmed till årsmöte 2021

Tid: Tisdag den 16 november 2021 klockan 19:00 Plats: Online enligt instruktion nedan.

Även detta årsmöte genomförs helt online. På plats tillsammans finns endast styrelseledamöter som är friska och inte tillhör riskgrupp samt en rösträknare/justeringsperson.

Kallelsen har mailats till samtliga medlemmar samt finns under “in/utloggning” -> Dokument