Toatömning – Uppdaterad 2014-04-14

Badhusvikens båtklubb har tillsammans med Finkaruddens båtklubb nu lämnat in en ansökan om bidrag hos Länstyrelsen (LOVA Projektet).
Förhoppningen är att vi gemensamt ska bygga och driva en toatömnings station.
Om bidraget beviljas kan vi med lite tur få bidrag upp till halva stationen kostnad.

Mer om LOVA finns att läsa hos Länstyrelsen http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/lova.aspx

 

 

Uppdaterad 2014-04-14

Länsstyrelsen har släppt årets LOVA (lokala vattenvårdsprojekt)-beslut.  Följande stöd har beviljats:

Haninge:
– gemensamhetsanläggning för VA, Kyrkviken på Ornö med 1,6 mkr
– teknikbod för båttoatömning och spolplatta i Mörbyfjärden/Bodalviken på Ornö med 230 000 kr
– spolplatta vid Guldbådans Båtklubb på Muskö med 90 000 kr, finansierar en toatömningsanläggning själva

Nynäshamn:
– båttoatömningsanläggning vid Sorunda Båtklubb på Lisö med 59 000 kr

Tyresö:
– förbättrad gödselbehandling på Åva gård med 600 000 kr

Hela översikten finns här: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/rekordstort-intresse-for-stod-till-lokala-vattenvardsprojekt.aspx

Det betyder att Badhusvikens Båtklubb’s ansökan tillsammans med Finkarudds Båtklubb inte har tilldelats något stöd.