Prislista

Brygginsats, 4 000 kr kronor. Enhetlig insats enligt årsmöte 2003.
Insatsen är medlemmens lån till klubben. Återfås om/när medlem går ur klubben.

OBS!  att boj och bojförankring är medlemmens ansvar och kostnader.

Bryggplatsen bredd 2.5 m 1.450 kr
Bryggplatsen bredd 3.0 m 1.760 kr
Bryggplatsen bredd 3.5 m 2.080 kr
Bryggplatsen bredd 4.0  m 2.390 kr
Bryggplatsen bredd 4.5  m 2.710 kr
Svaj 3.500 kr
Tilläggs avgift Y-bom 500 kr Årsavgift för plats med Y-bom
Inträdesavgift 500 kr Endast ny medlem
Insats för bryggplats 4.000 kr Insatsen återfås om man går ur klubben
Extra insats Y-bom 12.500 kr Insatsen återfås om man går ur klubben
Medlemsavgift 300 kr Samma avgift för medlem utan båt
Förseningsavgift 200 kr Endast då årsavgift inte har betalats på förfallodagen
Avgift för pappersfaktura 50 kr Endast då avisering inte kan ske via e-post
Administrativ avgift 100 kr Om medlem ej rapporterar ändrade förhållanden
Avgift för ej fullgjord vakttjänst 750 kr 1:a gången: 750 kr i straffavgift + 2 vaktpass nästa säsong
1.500 kr 2:a gången: 1500 kr i straffavgift + 3 vaktpass nästa säsong
3.000 kr 3:e gången: 3000 kr i straffavgift samt uteslutning ur klubben
Klubbvimpel 100 kr