Medlemsinfo

Bankgiro: 449-9760

Klubbens stadgar och andra anvisningar kan du läsa och ladda hem här.

Vaktgång: Alla klubbmedlemmar med hamnplats ska gå vakt. Vaktgång brukar kunna bokas vid årsmötet på hösten.
Behöver du ersättare för din vaktgång? Dessa kanske kan ställa upp – läs här!

Läs här om vinterplatser

 

Bojbåten 2013

Bojbåten rustas upp från början av maj 2013. Se här resultatet!

 

Nya utrustningsbryggan på plats 2012:

Så här såg det ut i mitten av maj 2012!

Framtidsplaner för BBK

Vid årsmötet 2011 beslöts bl.a. att man skulle planera för klubbens framtid och hur man mer specifikt ska lösa frågan om hamnplatser. Ska vi ha egna bojar eller ska klubben hålla med dessa? Y-bommar? Ska vi ha fler flytbryggor och hur gör vi med de fasta bryggorna som med ålderns rätt kräver en del underhåll och utbyten? Frågan debatterades på årsmötet 2012 och frågan behandlas vidare under 2013.

En enkät skickades ut till alla medlemmarna under februari – mars 2012.
Här är resultaten (klicka här!)

Övrigt

Toatömning: Debatt och diverse regeringsdirektiv sätter också agendan för båtklubbarna. Läs här om toaproblemet – ingen skitsak! Styrelsen arbetar med problemet.