Styrelsen

Funktion Namn Telefon e-mail
Hela styrelsen styrelsen @badhusvikensbk.org
Ordförande Peter Lemon 070-871 22 08 ordforande @badhusvikensbk.org
Kassör Katarina Järvén Hermansson 070-550 11 25 kassor @badhusvikensbk.org
Hamnchef Lovisa Jansson 076-082 81 32 hamnchef @badhusvikensbk.org
Underhållschef Patrik Lindqvist 070-864 63 50 underhall @badhusvikensbk.org
Vice Underhållschef Kjell Frisk 070-632 32 67 underhall @badhusvikensbk.org
Vice Underhållschef Johan Östman 072-272 45 80 underhall @badhusvikensbk.org
Sekreterare Annsofie Sjurseth 070-921 41 24 sekreterare @badhusvikensbk.org
Vaktchef Hans Svedlund 070-557 89 15 vaktchef @badhusvikensbk.org
Ledamot / IT-ansvarig Stellan Eriksson 0700-219 100 ledamot @badhusvikensbk.org
Funktion Namn Telefon e-mail
Revisor Lars Hoff 073-0843489 revisor @badhusvikensbk.org
Revisor Peter Wässingbo 076-8033511 revisor @badhusvikensbk.org
Funktion Namn Telefon e-mail
Valberedningen Bertil Viklund 076-803 36 06 valberedning @badhusvikensbk.org
Valberedningen Pierre Sundstedt 070-6599501 valberedning @badhusvikensbk.org
Valberedningen Anetthe Wiklund valberedning @badhusvikensbk.org