Medlemmarna i Badhusvikens Båtklubb (BBK) kallas härmed till årsmöte 2018

Kallelse

Tid: Tisdagen den 20 november 2018 klockan 19:30 Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Handen

Kaffe med dopp serveras före årsmötet från kl. 19:00.
Efter årsmötet finns det möjlighet att boka sig på önskat vaktpass 2019.

Ta gärna med denna kallelse och verksamhetsberättelsen till mötet. Vi kommer inte att ha några utskrivna exemplar att dela ut.

Alla parkeringsplatser utanför hotellet är avgiftsbelagda.

BoatWasher båttvätt med rabatt!


Du behöver aldrig mer bottenmåla, sprida gifter i havet eller hösttvätta båtbotten på land!
Sjösätt utan att bottenmåla, BoatWasher borstar bort beväxningen på ditt skrov och tar hand om tvättresterna!

Som Medlem i Badhusvikens Båtklubb köper du samtliga tvättbiljetter/årskort enligt följande rabattsatser:

20 % – 1 Nov till 15 Maj
10 % – 16 Maj till 31 Oktober

Använd rabattkoden som du finner under “in/ut loggning”

 

Välkommen till närmaste BoatWasher Morarna!

ÖPPET FÖR BOKNING – Se och boka lediga tider här www.boatwasher.se/boka

Direktnummer till stationen: 076 142 50 21
Mailadress till stationen: morarna@boatwasher.se
Kundservice: 070 578 41 24

Plats: Morarnas båtklubbs hamn på Gålö.
Koordinater: 59°04’55.4″N 18°16’26.7″E
Vi bottentvättar följande båtar och delar av båten:
* Segel- och motorbåtar upp till ca. 20 x 4 x 2,2 m (LxBxD).
* Köl och roder (kölsvärd 1,7m). Även bulbkölar, upp till ca 40 cm bredd
* Utanpåliggande roder
* Högtryckstvätt av akterspegel, drev, utombordare och fribord (option)

 

Toatömnings station

Vi har tillsammans med Finkarudd båtklubb fått igenom ett LOVA bidrag till en toatömnings station. Vi har beställt den senaste modellen i aluminium och 4 förankrings öglor.

toa

Stationen är ca 4×4 meter och rymmer 3 kubikmeter.
Den blir utrustad med en handpump.

Tömning sker med hjälp av SRV’s sugbil.

Placeringen kommer att bli strax utanför sundet in till badhusviken ungefär enligt kartan nedan.

toa-map

Djupet är ca 5 meter och toatömings stationen blir fäst med 4 st förankringar i botten.
Den ska klara av att ligga i året om.

 

Nyheter och information från Svenska Båtunionen

svbatunionen

Aktuell information

Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn av sina tidigare utgivna riktlinjer för båtbottentvättar. SBU har bland annat påpekat att utsläppskraven vid steg 2-rening är svåra att uppnå. Dessutom är bestämmelserna för användning av båtbottenfärger olika i landet. SBU har lovats medverkan i översynsarbetet och anser att båtklubben nu kan vänta med sin eventuella installation av steg 2-rening till dess översynen är klar. Meddela i så fall även kommunen ett sådant beslut.

Båtriksdagen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, som ska ta fram förslag på förmåner i olika former för båtägare och båtklubbar inom SBU. Gruppen har hittills haft ett par möten i en positiv och konstruktiv anda. Mer information om gruppens arbete kommer i höst.

Båtmässorna i Göteborg och Älvsjö har tillsammans med SBU bildat en ungdomsfond. Man bidrar med sammanlagt drygt 30 000 kr. Avsikten med fonden är ett långsiktigt engagemang för just ungdomsverksamhet och ett årligt tillskott till fonden kommer att ske från nämnda mässor. SBU tackar så mycket!! Mer information kommer när statuter för utdelning av medel är framtagna.

Årets Båtklubb och Tummen upp är aktiviteter som dyker upp först vid årsskiftet, men klubbarna kan redan nu börja fundera på att tillsätta en liten arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna att deltaga i uttagningen till Årets Båtklubb eller anmäla klubbens “Allt i allo”, hederskvinna/man, mm till Tummen Upp. Det är mycket fina vinster som står på spel!

Transportstyrelsen vill inspektera våra toatömningsanläggningar. Detta genom att låta allmänheten anmäla när en anläggning inte fungerar. Då kommer berörd båtklubb att åläggas att skicka in sin avfallshanteringsplan till en kostnad av minst 1 400 kr och med uppmaning att omedelbart se till att anläggningen fungerar igen. Kan även tillkomma en sanktionsavgift. SBU tycker att respektive kommun, som redan i dag är tillsynsmyndighet vad avser miljöfrågor, ska vara det även i detta skitfall.

Polisen slår nu ett slag för ett s k MärkDNA. En DNA-märkning som penslas på föremålet, innehåller en fullständig DNA-kod och är omöjlig att ta bort. Genom belysning med UV-ficklampa kan polisen enkelt kontrollera om en båtmotor är stulen och vem som är ägare till den. DNA-koden läggs in i två register, ett nationellt och ett internationellt. För tillfället genomför polisen ett pilotprojekt i tre områden i Stockholmstrakten. Där får man sina prylar DNA-märkta gratis. Normalt kostar en “flaska” ca 600-900 kr och med innehållet kan man märka 30-40 prylar. Dessutom kan dekaler sättas på de märkta föremålen för att ytterligare avskräcka eventuella tjyvar. Både polis, gränspolis, kustbevakning och tull är utrustade med speciella UV-ficklampor som lätt läser av en påmålad DNA-sträng. Mer information finns också på Stöldskyddsföreningens hemsida. Samma system används numera vid märkning av kopparkabel och dyrare bilar med gott resultat. Det har blivit mycket svårare att sälja märkta föremål.

Sjöfartsverket gör försök med förbättrad farledsutmärkning i farleder klass 3 och 4 i syfte att förenkla underhåll och minska driftskostnader. Just farleder klass 3 och 4 är avsedda för mindre sjöfart och fritidsbåtstrafik. Försöken ska omfatta synbarhet och användbarhet i olika väderbetingelser under dag och natt. Prov genomförs med dagsljusfluoriderande- samt reflekterande film. Tavlor kommer att förses med stora siffror/bokstäver för att pröva möjligheten till identifiering. Varje fyr förses med två tavlor riktade mot farledssträckningen. Man provar också att kombinera tavlorna med mindre synkroniserade self-contained LED-lyktor. Proven kommer att utföras i farled 428 mellan Arkö och Mem. Under provperioden kommer berörda fyrar att vara släckta.

Hör gärna av er med synpunkter om innehåll, idéer och synpunkter.

Ha en riktigt skön båtsommar!

Bojekan lagad

ÄNTLIGEN,,, efter sju svåra och åtta besvärliga,,, så har bojekan nu fått sina nya delar från Frankrike monterade….

Haveriet har ju tyvärr orsakat en alldeles för lång fördröjning av vårens aktiviteter med bojflyttar etc,,,,men nu kommer allt igång igen och det är fritt fram att använda den.

Nya åror finns i vaktlokalen och som vanligt iakttag stor varsamhet vid användande av ekan då det är stora tyngder , hala kättingar etc,,,

Ha en underbar båtsommar

Häls John Lindkvist

Städdag i hamnen 2014-04-26

 

Städdagen i lördags var en härlig dag men en hård dag för många..

Ett tappert gäng monterade alla Y-bommar och höll på flera timmar längre än tänkt – extra stort tack till er!

 

Ni som bytt plats pga Y-bomsomflyttningen behöver kontakta vice underhållschef John Lindkvist på tel 070-881 81 60 eller john.lindkvist@campido.se för att säkerställa att flytten blir som tänkt.

De bojar som som ligger på fd platser alt vid Y- bommarna som inte omhändertagits innan den 15 maj kommer klubben forsla bort utan möjlighet till ersättningskrav.

 

Summeringen är:

  • Alla y-bommar är på plats och redo att husera sina båtar
  • Ett antal bojar är kvar att flytta – kontakta John Lindkvist för samordning

 

Nu önskar vi alla en härlig båtsommar!!

 

Peter Tillman

Ordförande i Badhusvikens Båtklubb

Bojar och båtplatser

En liten uppdatering från oss som jobbar med båtplatser och bojar.

Bojekan är just nu trasig. Reservdelar är på väg och vi har en förhoppning att den ska vara i drift till helgen. Ska ni jobba med den så stäm av med John i styrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.

Ni som är nya i klubben hoppas jag har kontaktat tidigare ägare till platsen för att lösa bojfrågan.
Det är just nu en skog av bojar kvar och de som inte är flyttade den 15/4 eller fått respit av John kommer tas bort som tidigare meddelats.

Är man osäker på vilken plats man har tilldelats för säsongen kan man kontakta mig på hamnchef@badhusvikensbk.org
det går att kontakta både mig och john om man undrar vem som hade platsen förra året.

Med förhoppning om en fin sommar

Roger Olsson
Hamnchef BBK

Toatömning – Uppdaterad 2014-04-14

Badhusvikens båtklubb har tillsammans med Finkaruddens båtklubb nu lämnat in en ansökan om bidrag hos Länstyrelsen (LOVA Projektet).
Förhoppningen är att vi gemensamt ska bygga och driva en toatömnings station.
Om bidraget beviljas kan vi med lite tur få bidrag upp till halva stationen kostnad.

Mer om LOVA finns att läsa hos Länstyrelsen http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/miljo-och-klimat/vatten-och-vattenanvandning/Pages/lova.aspx

 

 

Uppdaterad 2014-04-14

Länsstyrelsen har släppt årets LOVA (lokala vattenvårdsprojekt)-beslut.  Följande stöd har beviljats:

Haninge:
– gemensamhetsanläggning för VA, Kyrkviken på Ornö med 1,6 mkr
– teknikbod för båttoatömning och spolplatta i Mörbyfjärden/Bodalviken på Ornö med 230 000 kr
– spolplatta vid Guldbådans Båtklubb på Muskö med 90 000 kr, finansierar en toatömningsanläggning själva

Nynäshamn:
– båttoatömningsanläggning vid Sorunda Båtklubb på Lisö med 59 000 kr

Tyresö:
– förbättrad gödselbehandling på Åva gård med 600 000 kr

Hela översikten finns här: http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/nyheter/2014/Pages/rekordstort-intresse-for-stod-till-lokala-vattenvardsprojekt.aspx

Det betyder att Badhusvikens Båtklubb’s ansökan tillsammans med Finkarudds Båtklubb inte har tilldelats något stöd.

 

Dykning den 11 januari

Idag har vi dykt på brygga 4 inför de nya y-bommarna.
Vatten temperaturen var hela +3 grader och sikten var ca 1 meter. Vi undersökte kedjorna och de 1600kg tunga betong fundament. Tyvärr var samtliga nersjunkna i dyn och gick inte att återfinna. Djupet på Badhusviken mellan brygga 4 och 1 är 6,2 meter.

 

20140111
En vinter bild från Badhusviken Januari 2014

 

20140111-09
Brygga 4 den brygga som vi ska montera y-bommar på under våren 2014

 

120140111-11
Möjligen en framtida generations dykare?

 

20140111-10
Dykarna gör sig i ordning för att bada i det +3 gradiga vattnet.

 

20140111-05
Båda dykarna är i vattnet, skönt att slippa den -6 gradiga kylan.

 

20140111-06
En sista kontroll innan nedstigning.

 

20140111-08
Där försvinner de ner i vattnet, dagens sikt var ca 1 meter.

 

20140111-02
Bara Underhålls Chefen kvar på bryggan.

 

20140111-07
En av de rostfria kättingarna som håller fast bryggan.

 

På båtplatsen längst ut till vänster ligger en gammal roddbåt på bottnen.
Den har nu för tiden även fått en heltäcknings matta liggande i sig.
Tyvärr var sikten för dålig för att kunna ta ett foto.