Y-bommar på Brygga 3

Under våren kommer brygga 3 att förses med nya y-bommar. Vår förhoppning är att dessa ska vara på plats till 1 maj.

Hamnkapten har lagt väldigt mycket möda och tid på att omfördela båtplatserna för att alla våra båtar ska få en plats passande dess storlek etc. Det innebär att några klubbmedlemmar kommer att tilldelas nya platser vilket i sin tur betyder att en del bojar kommer behöva flyttas.
När vi har varit nere och kollat till hamnen har vi även upptäckt att några bojar har flyttat på sig och även dessa behöver åter placeras på rätt plats.

Ni som har bojar uppmanas att kontrollera att er boj är placerad på rätt ställe.
Före 30 april vill vi att alla bojar ligger på sina rätta platser.
Bojekan sjösätts under vecka 15 och kommer att vara bokningsbar i BAS. Vänligen använd och respektera bokningssystemet för att undvika osämja mellan klubbmedlemmar. Det går bra att använda bojekan utan att ha bokat den men var då beredd att överlämna den till den som har bokat.

Städdagen 2020 – Inställd

Med anledning av den pågående pandemin, Covid-19 även kallad Corona, har styrelsen beslutat att ställa in vårens städdagar. Vi arbetar efter, för stunden, rådande riktlinjer från myndigheterna och tvingas därför att vidta ett antal åtgärder baserat på vad vi vet just nu.

Vi hoppas att alla klubbmedlemmar drar sitt strå till stacken genom att hjälpa till med sådant underhållsarbete som vi vanligtvis utför gemensamt under städdagen. En del åtgärdspunkter har vi beslutat att leja ut, tex montering av de nya Y-bommarna.

Under våren får ni gärna kratta lite löv, plocka skräp, etc. I rummet intill toaletten kommer det att finnas krattor, sopsäckar, gräsklippare etc. till ert förfogande.

Årsmötet i Badhusvikens Båtklubb 2019

Mötet hålls på torsdag den 21 november 2019, med början kl. 19:30 på Quality Hotel Winn i Haninge.

Fika serveras före årsmötet med början kl. 19:00.

Bifogat finns förutom kallelsen med dagordning:
En bilaga med verksamhetsberättelsen för 2019.
En bilaga med balans- och resultatrapport för 2019.
En bilaga med revisorernas berättelse för 2019.
En bilaga med en proposition till årsmötet från styrelsen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen

Medlemmarna i Badhusvikens Båtklubb (BBK) kallas härmed till årsmöte 2018

Kallelse

Tid: Tisdagen den 20 november 2018 klockan 19:30 Plats: Quality Hotel Winn, Rudsjöterrassen 3, Handen

Kaffe med dopp serveras före årsmötet från kl. 19:00.
Efter årsmötet finns det möjlighet att boka sig på önskat vaktpass 2019.

Ta gärna med denna kallelse och verksamhetsberättelsen till mötet. Vi kommer inte att ha några utskrivna exemplar att dela ut.

Alla parkeringsplatser utanför hotellet är avgiftsbelagda.

BoatWasher båttvätt med rabatt!


Du behöver aldrig mer bottenmåla, sprida gifter i havet eller hösttvätta båtbotten på land!
Sjösätt utan att bottenmåla, BoatWasher borstar bort beväxningen på ditt skrov och tar hand om tvättresterna!

Som Medlem i Badhusvikens Båtklubb köper du samtliga tvättbiljetter/årskort enligt följande rabattsatser:

20 % – 1 Nov till 15 Maj
10 % – 16 Maj till 31 Oktober

Använd rabattkoden som du finner under “in/ut loggning”

 

Välkommen till närmaste BoatWasher Morarna!

ÖPPET FÖR BOKNING – Se och boka lediga tider här www.boatwasher.se/boka

Direktnummer till stationen: 076 142 50 21
Mailadress till stationen: morarna@boatwasher.se
Kundservice: 070 578 41 24

Plats: Morarnas båtklubbs hamn på Gålö.
Koordinater: 59°04’55.4″N 18°16’26.7″E
Vi bottentvättar följande båtar och delar av båten:
* Segel- och motorbåtar upp till ca. 20 x 4 x 2,2 m (LxBxD).
* Köl och roder (kölsvärd 1,7m). Även bulbkölar, upp till ca 40 cm bredd
* Utanpåliggande roder
* Högtryckstvätt av akterspegel, drev, utombordare och fribord (option)

 

Toatömnings station

Vi har tillsammans med Finkarudd båtklubb fått igenom ett LOVA bidrag till en toatömnings station. Vi har beställt den senaste modellen i aluminium och 4 förankrings öglor.

toa

Stationen är ca 4×4 meter och rymmer 3 kubikmeter.
Den blir utrustad med en handpump.

Tömning sker med hjälp av SRV’s sugbil.

Placeringen kommer att bli strax utanför sundet in till badhusviken ungefär enligt kartan nedan.

toa-map

Djupet är ca 5 meter och toatömings stationen blir fäst med 4 st förankringar i botten.
Den ska klara av att ligga i året om.

 

Nyheter och information från Svenska Båtunionen

svbatunionen

Aktuell information

Havs- och Vattenmyndigheten har påbörjat en översyn av sina tidigare utgivna riktlinjer för båtbottentvättar. SBU har bland annat påpekat att utsläppskraven vid steg 2-rening är svåra att uppnå. Dessutom är bestämmelserna för användning av båtbottenfärger olika i landet. SBU har lovats medverkan i översynsarbetet och anser att båtklubben nu kan vänta med sin eventuella installation av steg 2-rening till dess översynen är klar. Meddela i så fall även kommunen ett sådant beslut.

Båtriksdagen har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp, som ska ta fram förslag på förmåner i olika former för båtägare och båtklubbar inom SBU. Gruppen har hittills haft ett par möten i en positiv och konstruktiv anda. Mer information om gruppens arbete kommer i höst.

Båtmässorna i Göteborg och Älvsjö har tillsammans med SBU bildat en ungdomsfond. Man bidrar med sammanlagt drygt 30 000 kr. Avsikten med fonden är ett långsiktigt engagemang för just ungdomsverksamhet och ett årligt tillskott till fonden kommer att ske från nämnda mässor. SBU tackar så mycket!! Mer information kommer när statuter för utdelning av medel är framtagna.

Årets Båtklubb och Tummen upp är aktiviteter som dyker upp först vid årsskiftet, men klubbarna kan redan nu börja fundera på att tillsätta en liten arbetsgrupp med uppgift att se över möjligheterna att deltaga i uttagningen till Årets Båtklubb eller anmäla klubbens “Allt i allo”, hederskvinna/man, mm till Tummen Upp. Det är mycket fina vinster som står på spel!

Transportstyrelsen vill inspektera våra toatömningsanläggningar. Detta genom att låta allmänheten anmäla när en anläggning inte fungerar. Då kommer berörd båtklubb att åläggas att skicka in sin avfallshanteringsplan till en kostnad av minst 1 400 kr och med uppmaning att omedelbart se till att anläggningen fungerar igen. Kan även tillkomma en sanktionsavgift. SBU tycker att respektive kommun, som redan i dag är tillsynsmyndighet vad avser miljöfrågor, ska vara det även i detta skitfall.

Polisen slår nu ett slag för ett s k MärkDNA. En DNA-märkning som penslas på föremålet, innehåller en fullständig DNA-kod och är omöjlig att ta bort. Genom belysning med UV-ficklampa kan polisen enkelt kontrollera om en båtmotor är stulen och vem som är ägare till den. DNA-koden läggs in i två register, ett nationellt och ett internationellt. För tillfället genomför polisen ett pilotprojekt i tre områden i Stockholmstrakten. Där får man sina prylar DNA-märkta gratis. Normalt kostar en “flaska” ca 600-900 kr och med innehållet kan man märka 30-40 prylar. Dessutom kan dekaler sättas på de märkta föremålen för att ytterligare avskräcka eventuella tjyvar. Både polis, gränspolis, kustbevakning och tull är utrustade med speciella UV-ficklampor som lätt läser av en påmålad DNA-sträng. Mer information finns också på Stöldskyddsföreningens hemsida. Samma system används numera vid märkning av kopparkabel och dyrare bilar med gott resultat. Det har blivit mycket svårare att sälja märkta föremål.

Sjöfartsverket gör försök med förbättrad farledsutmärkning i farleder klass 3 och 4 i syfte att förenkla underhåll och minska driftskostnader. Just farleder klass 3 och 4 är avsedda för mindre sjöfart och fritidsbåtstrafik. Försöken ska omfatta synbarhet och användbarhet i olika väderbetingelser under dag och natt. Prov genomförs med dagsljusfluoriderande- samt reflekterande film. Tavlor kommer att förses med stora siffror/bokstäver för att pröva möjligheten till identifiering. Varje fyr förses med två tavlor riktade mot farledssträckningen. Man provar också att kombinera tavlorna med mindre synkroniserade self-contained LED-lyktor. Proven kommer att utföras i farled 428 mellan Arkö och Mem. Under provperioden kommer berörda fyrar att vara släckta.

Hör gärna av er med synpunkter om innehåll, idéer och synpunkter.

Ha en riktigt skön båtsommar!

Bojekan lagad

ÄNTLIGEN,,, efter sju svåra och åtta besvärliga,,, så har bojekan nu fått sina nya delar från Frankrike monterade….

Haveriet har ju tyvärr orsakat en alldeles för lång fördröjning av vårens aktiviteter med bojflyttar etc,,,,men nu kommer allt igång igen och det är fritt fram att använda den.

Nya åror finns i vaktlokalen och som vanligt iakttag stor varsamhet vid användande av ekan då det är stora tyngder , hala kättingar etc,,,

Ha en underbar båtsommar

Häls John Lindkvist