Årsmötet i Badhusvikens Båtklubb 2019

Mötet hålls på torsdag den 21 november 2019, med början kl. 19:30 på Quality Hotel Winn i Haninge.

Fika serveras före årsmötet med början kl. 19:00.

Bifogat finns förutom kallelsen med dagordning:
En bilaga med verksamhetsberättelsen för 2019.
En bilaga med balans- och resultatrapport för 2019.
En bilaga med revisorernas berättelse för 2019.
En bilaga med en proposition till årsmötet från styrelsen.

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen