BBK hamnenkät 2012

På årsmötet den 22 november 2011 informerade vi kort om att vi styrelsen konstaterat att vår hamn de närmaste åren kommer att behöva göra en del större underhåll.

Vi vet bl.a. med säkerhet att brygga 1, som har anor från 60-talet, inom något år i princip måste totalrenoveras/bytas och att bara materialkostnaden för detta uppgår till ca 210 000 kr.

Av ekonomiska och underhållstekniska skälkan resultatet bli att vi kommer att behöva ersätta brygga 1 med en flytbrygga och kanske måste vi också justera läget på våra pontonbryggor 3 och 4. För att få en så ekonomiskt gynnsam effekt av förändringen kan resultatet också bli ett förändrat antal båtplatser.

Vi vet också att vårt arrendeavtal med Skärgårdsstiftelsen går ut och måste omförhandlas.

Vi räknar dessutom med att en stor del av det övernattningsbara båtbeståndet växer i storlek medan en del av vår klubbs bestånd av ”mindre” båtar kommer att bestå. Med storleksökningen och samhällets allmänna trender framförs önskan om ökad service. Vi kan dessutom anta att önskemålen kommer att öka.

För att då inte göra fel åtgärder utifrån våra medlemmars önskemål har vi därför beslutat att göra en ”framtidsutredning”.

Ett av de första stegen i denna utredning är att få en korrekt bild av summan av våra medlemmars viljor har vi utifrån ett antal behov och problemställningar utarbetat en enkät som vi nu har fått medlemmarnas svar på.

Stockholm i februari 2012
Enligt uppdrag – Styrelsen i Badhusvikens Båtklubb

bbkhamn1

BBK’s hamn. Brygga 1 ligger överst till vänster efter land i satellitbilden av hamnen.
Brygga 2 ligger nere till höger efter land.
Den korta pontonbryggan heter brygga 3 och den långa heter brygga 4.

Resultaten från hamnenkäten:

ca 22.5 timmar sammanlagt har de 104 medlemmarna som svarat lagt ned på enkäten!

Läs mer här!

Utskriftsvänlig version här (.pdf 273 kB)