Välkommen till Badhusvikens Båtklubb

Här hittar du information om klubben och dess hamn.

Badhusvikens Båtklubb bildades 1992 för att ge dem som då av Fritid Stockholm hyrde bryggplats i Badhusviken möjlighet att även i fortsättningen få tillgång till denna fina småbåtshamn. Klubben kunde 1993 köpa bryggor och pontoner m.m. samt arrendera erforderliga mark och vattenområden.

Under 1993 påbörjades upprustning av bryggorna samt anläggning av en inhägnad bilparkeringsplats för klubbens medlemmar. En förrådsbyggnad och en toalettbyggnad har anskaffats. El finns på alla bryggor. Dricksvatten samt en bojeka finns vid en utrustningsbrygga. Sjösättningsramp finns för trailerbåtar. Klubben har även anslagstavla för meddelanden vid den allmänna parkeringsplatsen.

Klubben har endast sommarplatser. Parkeringsplatsen kan dock användas som vinteruppläggningsplats för småbåtar. Läs villkoren här!

Våren 2014 infördes y-bommar på vår långa brygga 4 för våra större båtar.

Sommaren 2017 inköptes en flytande klubblokal och hela hamnområdet blev dygnet runt övervakat via HD upplösta kameror. Medlemmar har möjlighet att via hemsidan se vad som händer i området.

Våren 2020 kompletterades även bygga 3 med y-bommar. Samt ett omfattande elrenoverings arbete på samtliga bryggor slutfördes.

Välkommen att bli medlem i Badhusvikens BåtKlubb!

______________________________________________________________________________________________________

Från Gålö har du nära ut till Stockholms södra skärgård, med öar som Ornö, Utö, m.fl. inom nära avstånd.
Badhusviken hittar du på Gålö, en aning söder om Dalarö.

 

Titta på vägbeskrivningen för att se hur du hittar till oss.

anslagstavlan